Strona Główna    Linki    Kontakt    Szkolne Schronisko Młodzieżowe 22-10-2020 15:08:31
 
Nawigacja
Strona Główna
Kadra pedagogiczna
Dla Rodziców
Galeria
Plan dnia
Koszty
Regulamin internatu
O nas
Informacje o internacie
Z historii internatu
Nasze pasje
Fotografia
Origami
Rekrutacja
Zasady rekrutacji
Dokumenty do pobrania
Kontakt
ul. Tysiąclecia 15a
19-100 Mońki
tel. (0-85)716-25-24
intermon@interia.pl
Rekrutacja

Zasady rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15 na r. szk. 2017/18


I.INFORMACJA DLA RODZICÓW I KANDYDATÓW DO INTERNATU

1. Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na podstawie złożonych Wniosków o przyjęcie do internatu (do pobrania na stronie internetowej naszego internatu w zakładkach Download lub "Dokumenty do pobrania").

2. Wniosek o przyjęcie do internatu można składać w Internacie lub sekretariacie ZSOiZ ul. Tysiąclecia 15 wg podanego poniżej terminarza rekrutacji.

3. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.

4. W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów mają zastosowanie kryteria główne i dodatkowe zawarte w Tabeli1. Ilość punktów sumuje się i ich liczba decyduje o przyjęciu kandydata do internatu.

5. O przyjęcie do internatu kandydaci ubiegają się jeden raz na cały etap edukacji w szkole ponadgimnazjalnej, w kolejnych latach będą składać Deklarację dotyczącą kontynuowania pobytu w internacie . Deklaracja rozpatrywana będzie z uwzględnieniem zachowania w placówce w latach poprzednich.

Terminarz rekrutacji
4 maja –14 lipca

2017 r.

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do internatu (druk - Wniosek o przyjęcie do internatu)
17 lipca 2017r.

godz. 14,00

Ogłoszenie wyników naboru / informacja w sekretariacie internatu lub szkoły/
18 lipca – 25 sierpnia

2017 r.

Rekrutacja uzupełniająca / w przypadku wolnych miejsc/
28 sierpnia 2017 r.

godz. 11.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej / informacja w sekretariacie internatu lub szkoły/.


7.W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość złożenia dokumentów po 28.08.2017r nie później jednak niż do 22.09.2017r. /po tym terminie przyjęcie do internatu możliwe będzie jedynie w uzasadnionych przypadkach/.

8.Uczniowie zamierzający zamieszkać w internacie w roku szkolnym 2017/2018 winni zgłosić się do internatu w celu zakwaterowania się nie później niż 26 września 2017r.

9.O przyjęciu do Internatu ZSOiZ osoby ubiegające się po raz pierwszy zostaną powiadomione listownie, można również uzyskać informację w sekretariacie szkoły osobiście lub pod numerem telefonu 85 716 27 38.

10.Uczniowi, który nie został przyjęty do Internatu przysługuje prawo do odwołania do Dyrektora ZSOiZ w terminie 7 dni od daty posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

Nasz adres:
Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
ul. Tysiąclecia 15 19 – 100 Mońki tel. 85 716 25 24

II.KRYTERIA NABORU DO INTERNATU ZSOIZ W MOŃKACH
I
Warunek : Kandydat jest uczniem ZSOi Z w Mońkach
II. I etap postępowania rekrutacyjnego)
Kryteria główne
Liczba punktów
Uwagi
1
Kandydat z rodziny wielodzietnej/ wychowującej troje lub więcej dzieci/
10
2
Kandydat, którego jedno lub dwoje z rodziców jest niepełnosprawne
10
3
Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność
10
4
Kandydat samotnie wychowywany przez matkę lub ojca
10
5
Kandydat objęty pieczą zastępczą
10
6
Kandydat - uczeń klasy I lub ubiegający się o zamieszkanie w placówce po raz pierwszy
10
7
Kandydat ubiegający się o zamieszkanie w placówce po raz kolejny przestrzegający regulaminu placówki*
10

*Za udzielone wcześniej kary regulaminowe odejmowane są punkty: upomnienie wychowawcy – minus 4 pkty, nagana kierownika – minus 8 punktów, Kontrakt na pobyt warunkowy - minus 10 punktów. Pod uwagę brana będzie kara regulaminowo najwyższa.

III.         II etap postępowania rekrutacyjnego
Kryteria dodatkowe
Liczba punktów
Uwagi
1
Trudności z dojazdem kandydata do szkoły , tj. odległość szkoły od miejsca zamieszkania lub/i brak środków komunikacji publicznej
5
2
Kandydat, którego rodzeństwo mieszka w internacie
5

Uwaga! Kryterium nr 6 i 7 z I etapu postępowania wykluczają się , należy wskazać jedno z nich. Podane punkty w I i II kryterium sumują się . Kandydat może uzyskać maksymalnie 70 punktów.

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, które należy złożyć razem z Wnioskiem o przyjęcie do internatu
KRYTERIA NABORU:
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW
Kandydat pobierający naukę w ZSOiZ w Mońkach
Oświadczenie- we Wniosku
Kandydat z rodziny wielodzietnej /rodzina wychowująca troje i więcej dzieci/
Oświadczenie- we Wniosku
Kandydat, którego jedno z rodziców (matka lub ojciec) jest niepełnosprawne

Kandydat obojga rodziców niepełnosprawnych
Dziecko jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych , wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów/. Orzeczenie w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka
Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia)
Orzeczenie w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka
Kandydat samotnie wychowywany przez matkę lub ojca
Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – we Wniosku.
Kandydat objęty pieczą zastępczą
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka
Kandydat, którego rodzeństwo mieszka w internacie
Oświadczenie – we Wniosku
Kandydat, który ma trudności z dojazdem do szkoły:
a) odległość szkoły od miejsca zamieszkania
b) brak środków komunikacji publicznej

Oświadczenie – we Wniosku

Oświadczenie – we Wniosku
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 157
Najnowszy Użytkownik: MSz
 

Copyright © 2004-2011 by internat.

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2011 by Nick Jones.

Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.