Konferencja w Internacie ZSOiZ w Mońkach
Dodane przez loja7 dnia 05-06-2017 21:15:11
2 czerwca 2017r. odbyła się w naszym internacie Konferencja dla Dyrektorów Burs, Kierowników Internatów oraz wychowawców tych placówek z woj. podlaskiego i zachodniopomorskiego organizowana przez Towarzystwo Internatów i Burs oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku na temat :”Edukacja prawna jako profilaktyka zachowań niepożądanych w internatach i bursach szkolnych”. To ważne wydarzenie swą obecnością zaszczycili Starosta Moniecki Pan Andrzej Franciszek Daniszewski. Komendant Powiatowy Policji w Mońkach nadkom. Bartosz Lorenc oraz Specjalista ds. nieletnich mł. asp. Sylwia Świerzbińska oraz przedstawiciele naszej szkoły. Zebranym gościom naszą szkołę i internat zaprezentowali Dyrektor Krzysztof Falkowski i Kierownik Dorota Filewicz. Bogaty program konferencji zawierał szkolenie z zakresu uwarunkowań prawnych dotyczących realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w internatach i bursach szkolnych przeprowadzone przez przedstawiciela CEN Panią Dorotę Ksok – Borowską we współpracy z prawnikiem Panem Bartłomiejem Ksok. Następnie Prezes TIiB w Białymstoku Pani Ewa Górska podsumowała realizację projektu „Internat przyjazny prawom człowieka” i wręczyła Certyfikaty przedstawicielom dwu internatów z Białegostoku i Supraśla, / nasz internat ten Certyfikat otrzymał w 2016r./ Druga część konferencji odbyła się w Goniądzu, gdzie Dyrektor Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej Pan Sławomir Antoni Moczydłowski zaprezentował metody pracy swojej placówki a Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Pani Katarzyna Nowicka przedstawiła walory przyrodniczo – turystyczne Goniądza i okolic. Serdecznie dziękujemy za obecność i zaangażowanie w przebieg tak ważnego wydarzenia.
Kierownik Internatu ZSOiZ w Mońkach
Dorota Filewicz
Wychowawcy i młodzież internatu